Polityka prywatności

 1. My, Agencja Hostess i Promotorów SALLY, jesteśmy administratorem danych osobowych określonych w poniższej Polityce Prywatności. W obrocie cywilnoprawnym działamy jako firma YUMENO Emilian Paluszkiewicz z siedzibą w Gdyni, przy Placu Kaszubskim 8, NIP 7321918739, REGON 101308369, DUNS 426757756, KRAZ 24122.
 2. Gromadzimy dwa rodzaje informacji o każdej osobie odwiedzającej stronę www.sally.agency (dalej: „Strona”): dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi.
 3. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na określenie Twojej tożsamości. Dane te przekazywane są podczas korzystania z formularza kontaktowego oraz formularza zawarcia umowy. Dane te obejmują, w zależności od rodzaju formularza: Twoje imię i nazwisko, numer PESEL, telefon kontaktowy, adres e-mail, aktualny adres zamieszkania, adres korespondencyjny, numer konta bankowego, miejsce aktualnego zatrudnienia oraz informacje o posiadaniu statusu ucznia lub studenta.
 4. Dane osobowe przetwarzamy w celu możliwości składania ofert oraz zawierania umów. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania na Stronie zapewnia 256-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
 5. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w zgodzie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, do czasu przedawnienia roszczeń.
 6. Możemy powierzyć gromadzone dane osobowe innym podmiotom, takim jak hostingodawca, obsługa księgowa, obsługa prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze w udokumentowany sposób.
 7. Nie wykorzystujemy zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż podany podczas ich przekazywania. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za Twoją zgodą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowej obsługi formularzy określonych w ust. 2.
 9. Informacje niebędące danymi osobowymi to dane, które nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te obejmują rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, nazwę usługodawcy internetowego (ISP), adres IP, datę i godzinę wizyty na Stronie. Informacje te służą nam do poprawnego działania formularza zawarcia umowy, administrowania Stroną, analizowania trendów, zbierania informacji statystycznych.
 10. Informacje niebędące danymi osobowymi są zbierane anonimowo, z wyłączeniem informacji gromadzonych poprzez formularz zawarcia umowy, to jest rodzaju przeglądarki internetowej, rodzaju systemu operacyjnego oraz adresu IP, które zabezpieczają interes prawny związany z zawarciem umowy.
 11. Strona wykorzystuje mechanizm automatycznego przechowywania danych typu cookies. Informacje zawarte w plikach cookies pozwalają na personalizację elementów Strony, zapamiętanie preferencji językowych oraz tworzenie statystyk oglądalności Strony. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala w żaden sposób na ustalenie Twojej tożsamości.
 12. Możesz samodzielnie decydować czy akceptujesz pliki cookies, za pomocą ustawień w przeglądarce internetowej. Wyłączenie obsługi plików cookies skutkować może utratą możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.
 13. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z Polityką Prywatności składaj na adres poczty elektronicznej naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych: rodo@yumeno.pl.