Polityka prywatności

 1. My, Agencja Hostess i Promotorów SALLY, jesteśmy administratorem danych osobowych określonych w poniższej Polityce Prywatności. W obrocie cywilnoprawnym działamy jako firma YUMENO Emilian Paluszkiewicz z siedzibą w Gdyni, przy Placu Kaszubskim 8, NIP 7321918739, REGON 101308369, DUNS 426757756, KRAZ 24122.
 2. Gromadzimy dwa rodzaje informacji o każdej osobie odwiedzającej stronę www.sally.agency (dalej: „Strona”): dane osobowe oraz informacje niebędące danymi osobowymi.
 3. Dane osobowe to informacje, które pozwalają na określenie Twojej tożsamości. Dane te mogą zostać przekazane podczas skorzystania z formularza kontaktowego, wysłania do nas wiadomości e-mail lub wiadomości na portalach Facebook i Instagram. Dane te mogą obejmować, w zależności od formy i celu kontaktu:Twoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, nr PESEL lub NIP, numer konta bankowego, skan legitymacji szkolnej / studenckiej lub zaświadczenie o nauczaniu.
 4. Dane osobowe przetwarzamy w celu składania ofert oraz zawierania umów. Ochronę danych osobowych podczas ich przekazywania przez formularz kontaktowy zapewnia m.in. 256-bitowy protokół bezpieczeństwa SSL.
 5. Dane osobowe przechowujemy i przetwarzamy w zgodzie z zapisami:
  • Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.,
  • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
  • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r.
 6. Możemy powierzyć gromadzone dane osobowe innym podmiotom, takim jak obsługa hostingowa, obsługa księgowa, obsługa prawna, operator płatności albo inny podmiot, z którym współpracujemy w celu należytego świadczenia usług. Powierzenie danych osobowych następuje zawsze w udokumentowany sposób.
 7. Nie wykorzystujemy zgromadzonych danych osobowych w celu innym niż podany podczas ich przekazywania. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za Twoją zgodą lub gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
 8. Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż na czas zabezpieczenia roszczeń.
 9. Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, usunięcia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowej obsługi formularza kontaktowego określonego w ust. 2, a także do zawarcia i realizacji umowy lub dokonania między nami innej czynności prawnej.
 10. Informacje niebędące danymi osobowymi to dane, które nie pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te obejmują rodzaj przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, nazwę usługodawcy internetowego (ISP), adres IP, datę i godzinę wizyty na Stronie. Informacje te służą nam do poprawnego działania formularza kontaktowego, administrowania Stroną, analizowania trendów, zbierania informacji statystycznych.
 11. Wykorzystujemy mechanizm automatycznego przechowywania danych typu cookies. Za pomocą cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Zawartość plików cookies nie pozwala w żaden sposób na ustalenie Twojej tożsamości.
 12. Informacje zawarte w plikach cookies administratora pozwalają na personalizację elementów Strony, np. zapamiętanie rozmieszczenia treści czy wersji językowej, dzięki czemu korzystanie ze Strony jest wygodniejsze.
 13. Informacje zawarte w plikach cookies firm trzecich pozwalają na analizę i tworzenie statystyk sposobów korzystania ze Strony, dzięki czemu struktura i zawartość Strony jest regularnie ulepszana. Używamy cookies następujących podmiotów:
  • Google Inc., w celu prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych;
  • Facebook Inc., w celu badania wykorzystania funkcji „Udostępnij” i „Lubię to”;
  • Google Inc., Hotjar Ltd. i Yandex Europe AG, w celu badania poruszania się po Stronie.
 14. Możesz samodzielnie decydować czy akceptujesz pliki cookies, za pomocą ustawień w Twojej przeglądarce internetowej. Zgoda na wykorzystywanie plików cookies jest dobrowolna, ale wyłączenie ich obsługi skutkować może utratą możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Strony.
 15. Informacje niebędące danymi osobowymi przechowujemy i przetwarzamy w zgodzie z zapisami Ustawy Prawo telekomunikacyjne z 16 lipca 2004 r.
 16. Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych nie należących do nas. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron.
 17. Wszelkie uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z naszą Polityką Prywatności składaj na adres poczty elektronicznej: rodo@yumeno.pl.
 18. Zapisy tej Polityki Prywatności zmodyfikowaliśmy ostatnio 1 marca 2021 r.