Koordynacja personelu - szkolenie i supervising Praca z personelem promocyjnym to także briefowanie i koordynacja hostess. Dowiedz się jak nasi doświadczeni koordynatorzy pomogą Ci podczas Twojego eventu.

W SALLY wychodzimy z założenia, że personel promocyjny powinien być na tyle dobrze zorganizowany, żeby nie wymagał ustawicznej kontroli, pochłaniającej czas i zasoby ludzkie. Czasami jednak, dodatkowa koordynacja okazuje się niezbędna. Dotyczy to w szczególności dużych eventów, takich jak ogólnokrajowe kampanie promocyjne, międzynarodowe targi czy niektóre imprezy masowe.

Koordynator hostess i promotorów to dodatkowa, doświadczona osoba, która maksymalnie odciąży Cię we wszelkich obowiązkach związanych z zarządzaniem pracą personelu promocyjnego, pozwalając tym samym zaoszczędzić znaczą ilość czasu (i nerwów). Koordynator tworzy harmonogram czasu pracy i przerw, przydziela hostessy do poszczególnych zadań i weryfikuje ich realizację, dba o bezpieczne warunki pracy, dyskretnie reaguje w awaryjnych sytuacjach.

Koordynacja pracy personelu promocyjnego to również nadzór nad strojami, wizażem i stylizacją hostess, organizacja transportu, noclegu i wyżywienia, dystrybucja materiałów POS, dokumentacja fotograficzna pracy hostess. Perfekcyjny koordynator zarządza nie tyle ludźmi, ile ich umiejętnościami i emocjami – w branży eventowej ma to szczególne znaczenie 😉

Specjalizujemy się w koordynacji dużych, wymagających wydarzeń. Nasi koordynatorzy to przygotowani na każdą sytuację „starzy wyjadacze” – wymagający, ale świetnie dogadujący się z podległymi im osobami. Wszyscy koordynatorzy podlegają pod nasz wewnętrzny system szkoleń i sprawdzonych wytycznych. Usługę koordynacji świadczymy wyłącznie jako uzupełnienie usługi wynajmu naszego personelu.

Korzystając ze wsparcia supervisora nie musisz:

  • sprawdzać listy obecności i punktualności personelu,
  • przydzielać do stanowisk i wyznaczać przerw,
  • zajmować się strojami, makijażem, fryzurami,
  • organizować transportu i noclegu jeśli są potrzebne,
  • odpowiadać na dziesiątki powtarzających się pytań.

Ustal wszystkie szczegóły z naszym koordynatorem i zajmij się esencją Twojego wydarzenia 😉